همایش استانی تجلیل از فرزندان نخبه طلاب چاپ
پنجشنبه, 10 اردیبهشت 1394 ساعت 11:27

همایش استانی تجلیل از فرزندان نخبه طلاب

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه بندپی غربی ، امام جمعه محترم بندپی غربی در همایش استانی تجلیل از فرزندان نخبه طلاب  حضور یافتند.


همایش استانی تجلیل از فرزندان نخبه طلاب

 

همایش استانی تجلیل از فرزندان نخبه طلاب

 

همایش استانی تجلیل از فرزندان نخبه طلاب

 

همایش استانی تجلیل از فرزندان نخبه طلاب

 

همایش استانی تجلیل از فرزندان نخبه طلاب