دیدار مسئول جدید اداره تربیت بدنی بندپی با امام جمعه محترم در دفتر امام جمعه چاپ
دوشنبه, 03 تیر 1398 ساعت 09:04

دیدار مسئول جدید اداره تربیت بدنی بندپی با امام جمعه محترم در دفتر امام جمعه

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه بندپی غربی ، آقای عسکردون مسئول جدید اداره تربیت بدنی بندپی با امام جمعه محترم در دفتر امام جمعه دیدار و گفتگو کردند.

تصاویر ؛ روابط عمومی دفتر امام جمعه بندپی غربی_ مجید فخار