برافراشته شدن ستونهای ساختمان مصلای بخش بندپی غربی با همیاری خیرین محترم بخش چاپ
جمعه, 13 اردیبهشت 1398 ساعت 15:27

برافراشته شدن ستونهای ساختمان مصلای بخش بندپی غربی با همیاری خیرین محترم بخش

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه بندپی غربی، ستونهای ساختمان مصلای بخش بندپی غربی با همیاری خیرین محترم بخش، برافراشته شد. هم اکنون کارگران و پیمانکاران و مهندسین مشغول کارند. خداقوت. انشاءا... تا ساخت کامل مصلی. یاعلی

تصاویر ؛ روابط عمومی دفتر امام جمعه بندپی غربی_ مجید فخار