بازدید فرماندار ویژه بابل و دیگر مسئولین شهرستان از مراحل ساخت مصلای بندپی غربی چاپ
سه شنبه, 22 آبان 1397 ساعت 13:26

بازدید فرماندار ویژه بابل و دیگر مسئولین شهرستان از مراحل ساخت مصلای بندپی غربی

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه بندپی غربی، فرماندار ویژه شهرستان بابل از مراحل ساخت مصلای بندپی غربی بازدید نمودند.

در این بازدید برخی از مسئولین شهرستان و بخش نیز حضور داشتند.

تصاویر ؛ روابط عمومی دفتر امام جمعه بندپی غربی_ مجید فخار